+31 (0)6 4575 8130  |  info@davries.nl  |

Davries Administratiekantoor Den Haag

Administratiekantoor voor ondernemers

Geen omkijken meer naar uw administratie, belastingaangifte en jaarrekening... Davries Administratiekantoor neemt dit graag voor u uit handen. Deskundig, efficiënt en tegelijkertijd betaalbaar. 


Wat?

Uw fiscale en administratieve werkzaamheden pakken wij graag op, juist omdat het onze expertise is. Uw boekhouding, belastingaangiften en salarisadministratie zijn bij ons in goede handen. Daarnaast geven wij onze klanten graag informatie en advies over relevante vernieuwingen en wettelijke veranderingen. Voor wie? 

Heeft u een eenmanszaak, bv, vof, vereniging of stichting? Of bent u (startende) zzp'er of freelancer in de regio Den Haag? Dan helpen wij u graag met uw fiscale en administratieve werkzaamheden! Wij doen waar wij goed in zijn, zodat u meer tijd overhoudt voor uw onderneming. 


Waarom?

Wij houden van duidelijkheid, deskundigheid en efficiëntie voor onze klanten en daar voegen wij graag persoonlijk contact aan toe.  Wij willen weten wie de klant is achter de cijfers. Zo kunnen wij ons werk voor u optimaal doen. 


Hoe?

Davries Administratiekantoor Den Haag streeft naar plezierige en langdurige relaties. Net als u vinden wij persoonlijk contact van essentieel belang.  Daarom maken wij graag kennis met nieuwe klanten op ons kantoor en onderhouden we goede contacten met onze bestaande klanten. 


Wij doen waar wij goed in zijn, zodat u meer tijd overhoudt voor uw onderneming

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of eerste consult

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Davries Accounting Services - The Hague

Accounting services for entrepreneurs 

No more worries about your accounts, tax returns and financial statements... Davries Accounting Services is happy to take care of all this for you. Expert, efficient and affordable at the same time. 


What?

We love doing tax and accounting work, simply because it is our expertise. That is why your bookkeeping, tax returns and payroll accounting are in trusted hands with us. We also enjoy giving our clients information and advice on relevant new developments and statutory changes. For whom?

Are you a sole trader, do you have a private limited liability company, a partnership firm, or do you represent an association or a foundation? Or are you a self-employed professional or freelancer in or around The Hague who has just started or who has been in business for some time? Then we would be delighted to help you with your tax and accounting work! We do what we are good at, so that you will have more time for your core business.


Why?

We love clarity, expertise and efficiency for our clients and we enjoy adding the personal touch to this mix. We want to know who the client behind the figures really is, so that we can do our work for you in the best possible way.


How?

Davries Accounting Services aspires to rewarding and long-term relationships. Just like you we find personal contact to be important. That is why we love welcoming new clients to our office and maintaining good contacts with our existing clients. 


We do what we are good at, so that you will have more time for your core business 

Make an appointment for an introductory meeting, free of any obligation, or a first consultation

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Wat is Davries Administratiekantoor?

De boekhouder in de regio Den Haag

 Een administratiekantoor waar u uw administratie volledig kunt onderbrengen. Dat is Davries Administratiekantoor. Een full-service kantoor dat graag uw administratie, boekhouding, belastingaangiften, jaarrekeningen en salarisadministratie verzorgt. 


Onze ervaring is uw voordeel

Davries Administratiekantoor Den Haag heeft jarenlange ervaring en streeft naar langdurige samenwerking met haar klanten. Veel ondernemers zijn inmiddels al meer dan 10 jaar klant bij ons.  Hierdoor hebben we alle ins en outs van het vak al eens gezien en kunnen we naadloos anticiperen op uw specifieke situatie, vernieuwingen en wettelijke veranderingen. Waar wij voor staan

Davries Administratiekantoor Den Haag staat voor duidelijkheid, deskundigheid en efficiëntie. Snelle oplossingsgerichte service is wat onze klanten willen en wat wij ze geven. Met wederzijds vertrouwen investeren wij in duurzame relaties, waar beide partijen de vruchten van plukken. 


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of eerste consult

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

What is Davries Accounting Services?

The number one bookkeeper in The Hague and the surrounding area

An accounting services provider that can take care of all your accounting needs. That is Davries Accounting Services. A full-service partner for your accounting needs, bookkeeping, tax returns, financial statements and payroll accounting.


Let our experience benefit you

Davries Accounting Services has many years of experience and aspires to long-term partnerships with clients. We have seen all the ins and outs of the trade come by and we can seamlessly anticipate your specific situation, new developments and statutory changes. That's why many clients are to us for more than ten years. What we stand for

Davries Accounting Services stands for clarity, expertise and efficiency. Quick, solution-focused services in what our clients want and that is exactly what we give them. We invest in sustainable relationships, based on mutual trust, that are beneficial for both parties. 


Make an appointment for an introductory meeting, free of any obligation, or a first consultation

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Maak een afspraak

  Uw volledige focus op uw onderneming, onze volledige focus op uw cijfers 

Ons doel is dat u uzelf onbezorgd kunt focussen op uw onderneming. Daarom denken wij graag met u mee. Maak nu een afspraak voor een consult of een kennismakingsgesprek.


Kennismakingsgesprek

Graag maken wij eerst persoonlijk kennis met u voordat we uw administratieve zaken uit handen nemen. Wie bent u en wat kunnen we voor u betekenen? In dit oriënterende gesprek kunnen we ingaan op wat er komt kijken bij het starten van een nieuw bedrijf, het uitbesteden van uw boekhouding of het overstappen van uw huidige boekhouder naar Davries Administratiekantoor. Consult

Heeft u een concrete vraag over het omzetten van uw bedrijfsvorm, het aangaan van een samenwerkingsverband of het verkopen of opheffen van uw bedrijf? Of wilt u advies over andere bedrijfszaken of administratieve problemen waar u tegenaan loopt?  Dan kunt u bij ons terecht voor een consult op basis van een vast uurtarief.  


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of eerste consult

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Make an appointment

Your full focus on your company, our full focus on your figures

Our goal is to enable you to focus on your core business, without any worries. We always work in your best interests so, if you are interested in an introductory meeting or a first consultation, please make an appointment right away. 


Introductory meeting

Before taking care of your accounting work, we first prefer to meet you in person. Who are you and what can we do for you? In this introductory meeting, we can discuss the aspects that are relevant to starting a new company, outsourcing your bookkeeping, or switching over from your current bookkeeper to Davries Accounting Services. Consultation

Do you have any concrete questions about changing the legal form of your company, entering into a partnership or selling or discontinuing your company? Or would you like some advice on other business matters or administrative problems that you have encountered? We are always happy to consult with you, based on a fixed hourly rate. 


Make an appointment for an introductory meeting, free of any obligation, or a first consultation

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Onze werkwijze

Duidelijkheid, deskundigheid en efficiëntie

Duidelijkheid, deskundigheid en efficiëntie zijn voor ons de belangrijkste speerpunten om de service te kunnen leveren die onze klanten van ons verwachten. Daarnaast staat persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen bij ons hoog in het vaandel. Davries Administratiekantoor werkt zoveel mogelijk met vooraf overeengekomen jaartarieven en vooraf vastgestelde  tarieven voor specifieke werkzaamheden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Tevens zien wij het belang ervan in dat u te allen tijde goed geïnformeerd bent. Daarom stellen wij u graag op de hoogte van relevante vernieuwingen en wettelijke veranderingen, maar ook van informatie op maat voor uw bedrijf. 


Wat doet Davries Administratiekantoor wel?

Wij helpen u graag vooruit met uw administratie en boekhouding, jaarrekeningen, salarisadministratie en belastingaangiften. Daarnaast geven wij advies en staan we graag voor uw klaar als u een second opinion nodig heeft.... en wat doet Davries Administratiekantoor niet?

Davries Administratiekantoor verzorgt geen verkoopfacturen, betalingsherinneringen, debiteurenincasso en douane- en inklaringsdiensten.


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of eerste consult

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Our method

Clarity, expertise and efficiency

Clarity, expertise and efficiency are the key aspects that enable us to provide our clients with the service they expect from us. Personal contact and mutual trust are also important to us. Where possible, Davries Accounting Services works with previously agreed annual rates and previously established rates for specific activities, so that you will not be unpleasantly surprised. We also realize how important it is that you are fully up to date at all times. That is why we will gladly keep you posted on any relevant new developments and statutory changes, as well as providing you with bespoke information relevant to your company. 


What does Davries Accounting Services do?

We help you get ahead with your accounts and bookkeeping, financial statements, payroll accounting and tax returns. We also give advice and are happy to assist you with a second opinion if and when you need it. ...and what does Davries Accounting Services not do?

Davries Accounting Services does not prepare sales invoices or payment reminders, and does not render debt collection, or customs and customs clearance services. 


Make an appointment for an introductory meeting, free of any obligation, or a first consultation

+31 (0)6 4575 8130   info@davries.nl

Neem contact met ons op 

Heeft u een vraag of wilt u een gesprek inplannen? Wij horen graag van u. 

Davries Administratiekantoor
Campanulastraat 11
2555 DA  DEN HAAG

+31 (0)6 4575 8130
info@davries.nl

Contact us

Do you have a question or do you want to make an appointment? 

We would like to hear from you! 

Davries Accounting Services
Campanulastraat 11
2555 DA Den Haag

+31 (0)6 4575 8130
info@davries.nl